Marvell

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh