Standard Chartered

Địa chỉ: Tòa nhà Bussiness, tầng G, 1060 Nguyễn Văn Linh, Q.7